Genel Bakış

Bu politika, Twitter’ın tüm ücretli reklam ürünleri için geçerlidir.

Twitter’daki reklamverenler kendi Twitter Reklamları‘ndan sorumludur. Bu, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, dürüst reklamlar oluşturmak ve güvenli ve saygılı bir şekilde reklam yapmak anlamına gelir. Bu makalede reklam politikalarımız açıklanmaktadır. Politikalarımız yasalara uymanızı gerektirmekle birlikte yasal öneri niteliği taşımazlar.

Twitter Reklamları Politikaları’na ek olarak reklamverenler, Twitter’ın Hizmet Şartları‘na, Twitter Kuralları‘na ve Yardım Merkezimizde bulunan ve hizmetlerimizin kullanımını yöneten tüm politikalara uymak zorundadır. Lütfen bunları incelemeye zaman ayırın.  

Twitter Reklamları Onayı

Twitter’daki reklamverenler, içeriklerini Twitter Reklamları kullanarak tanıtmayı tercih ederse hesapları ve içerikleri bir onay sürecine tabi olur. Onay süreci, Twitter Reklamları platformunun kalitesini ve güvenliğini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu süreç Twitter’ın, reklamverenlerin reklam politikalarımıza uyup uymadığını denetlemesine yardımcı olur. Onay sürecimiz hakkında daha fazla bilgi alın.

Kampanya açıklamaları

 • Otomasyon kuralları: Bu sayfa öncelikle geliştiriciler için tasarlanmıştır.
 • Twitter Reklamları’na hesap uygunluğu: Twitter hesapları, Twitter Reklamları’na katılmaya ve reklam ürünleri paketimizi kullanmaya uygunluk açısından belirli ölçütleri karşılamak zorundadır. Hesapların reklam vermeye uygun olmayabilmelerinin genel sebeplerinin yanı sıra, ileride uygun hâle gelebilmeleri için atılması gereken adımlar hakkında bilgi alın.
 • Dönüşüm izleme ve kişiselleştirilmiş hedef kitleler: Bu politika, Twitter’ın dönüşüm izleme ve kişiselleştirilmiş hedef kitlelere yönelik ürünleri için geçerlidir.
 • Yasa dışı ürün ve hizmetler: Twitter, mahkeme kararıyla yasa dışı sayılan ürün, hizmet veya etkinliklerin reklamını veya tanıtımını yasaklar.
 • Anahtar kelime hedefleme: Bu makalede, zaman akışında anahtar kelime hedefleme kullanan reklamverenlere, hedefleme amaçlarına kullanıcıların güveninden ödün vermeden ulaşmalarına yardım etmek üzere geliştirilen politika açıklanmaktadır.
 • Reklam verme için bağlantı gereklilikleri: Twitter, sponsorlu içerikte bulunan ve rahatsız edici veya yanlış yönlendiren bir kullanıcı deneyimi oluşturan bağlantıların (URL’ler) tanıtılmasını küresel olarak yasaklar. Bu gereklilikler, kullanıcılara Twitter’daki reklamlar konusunda olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlamak için oluşturulmuştur.  

Reklam İçerik Politikaları

 • Yetişkinlere Yönelik Cinsel İçerikler: Twitter, yetişkinlere yönelik cinsel içeriklerin tanıtılmasını yasaklar.
 • Alkolle İlgili İçerikler: Twitter, çevrimiçi ve çevrimdışı alkol satışı ve alkol markalarının genel bilinirliğine yönelik tanıtımları kısıtlar. Kısıtlamalar, tanıtılmakta olan belirli bir ürün veya hizmetin yanı sıra kampanyanın hedeflediği ülkeye de bağlıdır.
 • Proje Tabanlı Reklamlar: Twitter; eğiten, farkındalığı artıran ve/veya insanları sivil etkileşim, ekonomik büyüme, çevre yöneticiliği veya sosyal eşitlik projeleri ile bağlantılı eylemde bulunmaya davet eden reklamların tanıtımını kısıtlar ve reklamveren için sertifika şartı koyar.
 • Telif Hakkı: Twitter, telif hakkı ihlalinde bulunan içerik reklamlarını yasaklar.
 • Sahte Mallar: Twitter, sahte malların satışını veya tanıtımını yasaklar.
 • Uyuşturucular ve Uyuşturucu Teçhizatları: Twitter, uyuşturucuların ve uyuşturucu teçhizatlarının tanıtılmasını yasaklar.
 • Nesli Tükenmekte Olan Canlılar: Twitter, nesli tükenmekte olan canlılardan elde edilmiş ürünlerin satışını veya reklamlarını yasaklar.
 • Finansal Ürün ve Hizmetler: Twitter, finansal hizmetlerin ve ilgili içeriklerin tanıtımına kısıtlamalara tabi tutarak izin verir. Kısıtlamalar, tanıtılmakta olan belirli bir ürün veya hizmetin yanı sıra kampanyanın hedeflediği ülkeye de bağlıdır.
 • Kumarla İlgili İçerikler: Twitter, kısıtlamalarla birlikte kumarla ilgili içeriğe izin verilen belirli ülkeleri hedefleyen kampanyalar dışında kumarla ilgili içerik tanıtımını yasaklar.
 • Nefret İçerikleri: Twitter, nefret içeriklerinin tanıtılmasını yasaklar.
 • Sağlık: Twitter, sağlıkla ilgili ve farmakolojik ürün veya hizmetlerin tanıtımını kısıtlar. Kısıtlamalar, tanıtılmakta olan belirli bir ürün veya hizmetin yanı sıra kampanyanın hedeflediği ülkeye de bağlıdır.
 • Uygunsuz İçerikler: Twitter, uygunsuz içeriklerin tanıtılmasını yasaklar.
 • Kötü Amaçlı ve Normal Yazılım İndirmeleri: Twitter, kötü amaçlı yazılım ürünlerinin reklamını yasaklar ve platformumuz üzerinden yapılan yazılım indirmelerine kısıtlamalar uygular.
 • Siyasi İçerikler: Twitter, siyasi içeriklerin tanıtılmasını küresel olarak yasaklar.
 • Reşit Olmayanlar İçin Yasaklanmış İçerikler: Twitter belirli ürün ve hizmetlerin reşit olmayan kişilere bilerek pazarlanmasını ve reklamının yapılmasını yasaklar.
 • Kalite: Kullanıcılara Twitter’da olumlu bir kullanıcı deneyimi sunulması için reklamlar yayın yönergelerine uymalıdır.
 • Devlet Medyası: Devlet kurumları tarafından denetlenen haber medya tüzel kişileri reklam satın alamaz. 
 • Tütün ve Tütün Aksesuarları: Twitter, tütün ürünleri, aksesuarları ve markalarının tanıtımını yasaklar.
 • Ticari Marka: Twitter, ticari marka ihlalinde bulunan içerik reklamlarını yasaklar. 
 • Yetkisiz Bilet Satışları: Twitter, yetkisiz bilet satışlarının tanıtımını küresel olarak yasaklar.
 • Kabul Edilemez İş Uygulamaları: Twitter, kabul edilemez iş uygulamalarının tanıtılmasını yasaklar.
 • Silahlar ve Silah Aksesuarları: Twitter, silah ve silah aksesuarlarının tanıtımını yasaklar.

Not: Bazı sanayi ve ticaret birliklerinin reklam ve pazarlamaya yönelik kendilerine ait öz denetim kuralları vardır. Twitter’daki, bu kuruluşlara üye olan reklamverenlerin, uygun reklam uygulamaları hakkında bilgi almak için Twitter politikalarının yanı sıra bu kurallara da göz atmaları gerekir.

Örnek: Birleşik Krallık’taki reklamverenler, geçerli olabilecek ek pazarlama düzenlemelerine de dikkat etmelidir. Yararlı bulabileceğiniz ayrıntılı bilgilere CAP Kuralları ve Reklam Standartları Kurumu tarafından sunulankaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Ürün Politikaları

Twitter Reklamları’nı kaldırma

Twitter’ın, reklamverenleri Twitter Reklamları platformundan kaldırırken izlediği süreçler ve ilkeler vardır. Bu sürece “kaldırma” deriz ve sürecin, konuyla ilgili herkes için mümkün olduğu kadar şeffaf ve sorunsuz olması için çabalarız. Kaldırma hakkında daha fazla bilgi alın.

Twitter Reklamları Politikası Güncelleme Günlüğü

 Bu günlük, Twitter Reklamları yoluyla yayınlanmasına izin verilen ve verilmeyen reklamlara ilişkin politika değişikliklerini yansıtır.

Twitter Reklamları Politikaları

Necaweb her hakkı saklıdır.
Üstte Git